Linkovi

Džamija


Drevna džamija na Karićima dugo vremena nakon sdvoje izgradnje bila je centralna džamija na podrućju džemata Blaža. Brojni su razlozi koji su uticali da u samim Karićima, a i u okolnim mjestima do početka drugog svjetskog rata nije ostao niti jedan Bošnjak – Musliman. O njihovom životu na ovim prostorima svjedoći, izmedžu ostalog i, jedinstvena u svojoj ljepoti, drevna džamija, koji je po predanju sagradio uvaženi Hajdar-dedo Karić. Godina i datum izgradnje nikada nisu tačno utvrđeni jer o tome nema vjerodostojnog zapisa. U haremu džamije nalazi se nekoliko nišana (nadgrobnih spomenika) koji mogu dati neke podatke o starosti džamije. Gradnja džamije vezuje se za početak XVIII stoljeća a negdje se spominje i da je to 1716. godina.

Džamija se u prvobitnom obliku, sa nekim manjim izmjenama održala sve proteklog rata kada je u septembru 1993. godine spaljena do temelja. Godine 2001. zahvaljukući brojnim donatorima džamija je obnovljena autentično prvobitnom izgledu.