Linkovi

DobrodošliKomentare, sugestije i kritike možete pisati u knjigu gostiju ili slati na mail

info@karici.com

Pored ovoga na istu mail adresu možete slati fotografije kako stare tako i nove koje zelite da budu objavljene na ovoj internet prezentaciji a vezane su tematski za Kariće.Također su dobrodošli i svi spisi u kojima se spominju džamija i dovište Karići.